Instrukce k odborné údržbě instrumentária

Samozřejmě provádíme pravidelnou údržbu a servis instrumentária, například broušení, opravy atp. Instrumentárium stačí očištěné zaslat na naši adresu a my již zhodnotíme co s ním, případně zda se ještě vyplatí opravovat. Pokud však chcete prodloužit životnost Vašeho instrumentária, následujte níže uvedené instrukce.

Návod k zacházení s nástroji

K výrobě nástrojů jsou použity výhradně ušlechtilé oceli odpovídající požadavkům chirurgických nástrojů. Správný výběr výrobních postupů., jako např. povrchové opracování, tepelná úprava atd. zaručují u všech výrobků absolutní stálost vůči rzi. Výběr surovin odpovídá mezinárodním normám. Vlastnosti materiálu užitého pro výrobu nástroje určují jeho velikost, pevnost a kvalitu materiálu vlastního výrobku. Také ušlechtilé oceli nejsou nezničitelné a podléhají tudíž vnějším mechanickým, tepelným nebo chemickým vlivům. K udržení kvality nástrojů jako předpokladu dobrého použití je nutná jejich odborná, průběžně prováděná péče a údržba.

Nakládání s novými nástroji

Nástroje jsou pro ochranu při dopravě expedovány v plastových obalech, v případě potřeby opatřeny ochrannými čepičkami. Pro zabránění kondenzace vzdušné vlhkosti, zejména při dlouhodobějším skladování, je obecně třeba nástroje vyjmout z obalů, odstranit ochranné čepičky i ochranné folie. Uchovávat pouze v suchých skladech, zamezit každý kontakt s chemikáliemi nebo korozivně působícími parami. Zvláštní péči věnovat řezným a mikro-nástrojům. Nástroje se dodávají nesterilní. Před použití je nutné všechny nástroje sterilizovat.

Před sterilizací a před prvním použitím je nutno všechny nástroje obvyklým způsobem vyčistit (ponoření do dekontaminačního roztoku, ruční nebo strojové čištění, oplach, osušení, OPTIMÁLNĚ 2x ZA SEBOU). Sterilizace nových nástrojů bez předchozího čištění může vyvolat skvrny, zabarvení nebo korozi.

Příprava k dezinfekci a čištění

Nástroje mají být po použití ihned desinfikovány s čištěny. Okamžité odstranění potencionálních korozivních žíravin nebo léků (jodové preparáty, sloučeniny rtuti atd.) a organických látek pomáhá zabránit brzké jamkové korozi. Zvláštní péči je třeba věnovat jemným a citlivým nástrojům, např. mikro-instrumentům nebo řezným a stříhacím nástrojům. Duté nástroje (např. endoskopické) čistit podle možnosti v rozloženém stavu. K čištění a desinfekci je třeba vedle demineralizavoné a bezchloridové vody používat schválené čistící prostředky a roztoky, resp. nekorozivní desinfekční roztoky.

Jehelce

Aby nedošlo k poškození nebo odlomení pracovní části jehelce, doporučujeme používat následující typ a velikost branží pro níže uvedené druhy materiálu:

Typ branže Velikost Typ šicího materiálu
HRUBÝ 0,65 mm 2.0 a větší
STANDARD 0,5 mm 3.0 a větší
JEMNÝ 0,4 mm 4.0 do 6.0
MICRO 0,2 - 0,3 mm 7.0 a jemnější
HLADKÝ 0,2 mm 7.0 a jemnější

Čištění – všeobecně

Základním předpokladem dokonalého čištění je, aby nástroje čištění vůbec umožnily. To znamená, že u nástrojů s násadou, např. endoskopických, jsou pro vnitřní a vnější oplachování bezpečné pouze modulárně rozložené instrumenty. Nedbání dávkovacích předpisů u čistících a desinfekčních prostředcích může vyvolat korozi. Po provedeném chemickém čištění nebo desinfekci musí být proveden oplach, aby byly odstraněny případné kapalné zbytky čistících roztoku. Doporučuje se také obecná zkouška čistoty, aby bylo možno výrobek eventuelně znovu ošetřit.

Ruční desinfekce a čištění (zejména u mikro-nástrojů)

Pro obzvlášť pečlivé ošetření mikro-nástrojů doporučujeme použití jemných umělohmotných kartáčů (štětců) nebo vodních tryskových pistolí. Nevhodné prostředky (např. kovové kartáče) nebo příliš hrubé čištění může rozrušit pasivační vrstvu vytvořenou během výroby, která chrání před korozí. Jemné nástroje se mohou nepřiměřeným nebo přílišným použitím síly snadno ohnout, řezné nástroje se mohou zničit.

Čištění ultrazvukem

Zde je třeba dbát na zajištění uložení a úplné ponoření nástrojů v ultrazvukové lázni. U objemných přístrojů nesmí vnikat ultrazvukové stíny.

Strojní desinfekce a čištění

Strojní čištění, nebo desinfekce obsahuje již zpravidla předčištění, čištění, oplach, desinfekci a sušení nástrojů. Je třeba dbát na to, aby se netvořila vlivem velkoplochých nástrojů nebo přeplněných košů hluchá oplachová místa. Při vkládání nástrojů do sítových misek je třeba zabránit poškození (zvláště u jemných instrumentů).

Způsob sterilizace a její kontrola

Postup je shodný se sterilizací nesterilně dodávaných implantátů viz. níže.

Instrukce pro sterilizaci nesterilně dodávaných implantátů

Způsob sterilizace a její kontrola

Za kvalitu sterilizačních médií, technickou kontrolu sterilizačních přístrojů a odbornost pracovníků provádějících sterilizaci odpovídá provozovatel.

Nedílnou součástí sterilizace jsou předsterilizační příprava implantátu, kontrola sterilizačního procesu a sterilizovaného materiálu, monitorování a záznam nastavených parametrů. Každý sterilizační cyklus se dokumentuje.

Předsterilizační příprava

Po vybalení implantátu z přepravního obalu provést ruční mytí v prostředku s virucidní účinností. Přípravky a postup volit tak, aby nedošlo k poškození ošetřovaného implantátu. Oplachem vodou odstranit případná rezidua použitých látek. Před zabalením důkladně osušit, prohlédnout a poškozený implantát vyřadit. Implantát vložit do obalu, který chrání před mikrobiální kontaminací po sterilizaci. Implantát vložit do sterilizační komory tak, aby se umožnilo co nejsnazší pronikání sterilizačního média a komora byla zaplněna pouze do 3/4 objemu a implantát se nedotýkal stěn.

Způsob sterilizace

Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou)

Sterilizace teplota 121°C povolená odchylka 0° až +3°C

Přetkal 105kPa (1,05bar)

Doba sterilizační expozice 20 minut

Obaly

Obaly slouží k ochraně vysterilizovaných předmětů před sekundární kontaminací až do jejich použití. Musí splňovat požadavky stanovené EN ISO 11607-1.

Skladování a transport vysterilizovaného materiálu

Obaly s vysterilizovaným implantátem se skladují buď volně s krátkou exspirační dobou, nebo s delší exspirací chráněny před prachem v uzavřené skříni, skladovacím kontejneru, zásuvce nebo v dalším obalu. Pro dlouhodobou exspiraci se použije dvojitý obal, který se po sterilizaci vkládá do uzavíratelného skladovacího obalu. Pro skladování vysterilizovaného implantátu se doporučuje teplota 15-25oC a 40-60% relativní vlhkost vzduchu. Obaly s vysterilizovaným implantátem se převáží v uzavřených přepravkách nebo skříních, aby byly chráněny před poškozením a znečištěním.